Czech Review of Granita

This review by Z. K. Slabý was published on Kulturni Magazin Uni May 2012

Lapslap a  jeho ?tvrtému kompaktu na Leo Records, nazvanému Granita (60:02). Michael Edwards (tenor a sopránka, laptop), Martin Parker (k?ídlovka, lesní roh, laptop) a Karin Schistek (piano, syntezátor) si zcela voln? nahráli n?kolik improvizací a ty pak kompozi?-n? se?adili, aby utvá?ely jeden „granitní“ celek. Ten je nicmén? rozprost?en do p?ti variabilních ?ástí. Trio v nich obez?etn? ohledává zvukové šance, názvuky, návaznosti a prolína?ky, soub?žnost zvuk?, vyno?ujících se a odpadajících, p?i jejichž zmizení vzáp?tí vyr?stají nové zvukové trsy, vyno?ují se zpod hladiny ticha a protknou se vzájemn? v celistv?jším chv?jném hávu – jako poupata, která sledujeme p?i rozvíjení. Ale pak za? ?í meluzína a vrzající a kodrcající vehikl improvizace se rozkodrcá po nerovné p?d?. Užuž jsme sv?dky vznikající melodie, ale hudebníci se od ní vmžiku odvrátí a zarachotí hlukový st?et, kolotající vír, smrš?, mrskut. Po vzájemném hašte?ení nástroj? nastává útlum, avšak muzikanti op?t bez zaváhání popustí uzdu dalšímu h?motícímu hazardu. Neustále se tu setkáváme s jinými a jinými posuny, kdy po kruhovém objezdu stoupáme do krkolomné výšky, po n?mž nastává srázný sešup, v?ení, ví?ení, hrdlení, posunování zvukových vagón? p?es nastražené výhybky. Na p?eská?ku si nás p?itáhnou útlocitné tó-ny i zaburácení, fanfáry i hrany, házení zvukových valoun? na misku vah. Je v tom jasnoz?ení i poplašnost, pošimrá-ní (Tickle) a závan konejšivého vánku (Breeze). Myslím, že budu toto album rád zkoumat znovu a znovu. Lednová a únorová že? nabídky Leo Records je zcela nebývalá a ?adí label Leo Feigina jednozna?n? do pop?edí sou?asné hudební scény. Ale to už jsem p?edpokládal na za?átku a drobn rozbor kompakt? mi to jenom potvrzuje. Z. K. Slabý

One Response to “Czech Review of Granita”

.

hello….

lonnie added these pithy words on Aug 11 14 at 11:58 pm
-->